Nyheter

Kategori: Nyheter

MDG vitja Hydro

Varaordførar i Årdal, Sandra Opheim, og 1. kandidat på stortingslista til Miljøpartiet Dei Grøne i Sogn og Fjordane, Stein Ma...

MDG fekk 25,8% på Hafstad VGS

FØRDE: Miljøpartiet vart nest største parti ved skulevalet på Hafstad.

...

Setter pris på grønt pust

Sogn og Fjordane Fiskarlag er lite imponert over fylkespolitikernes arbeid for fiskerinæringen.

 

...
Miljøpartiet De Grønne

Sats på Studentbustadar

Vi i Dei Grøne meiner at også fylkeskommunen og kommunen må støtte opp om arbeidet rundt studentbustadbygging. Med Stein Malkenes på tinget kjem vi til å arbeid...

Listetopputspørring på NRK Sogn og Fjordane

Onsdag 26.08. var vår listetopp Stein Malkenes i radiostudio saman med listetoppane frå Raudt, Ky...

Miljøpartiet De Grønne

Miljøpartiet Dei Grøne vil ikkje ha kommunesamanslåing

NRK har nekta Miljøpartiet Dei Grøne (MDG) å vere med på debatten deira om kommunesamanslåing 19. august. Debatten er berre for dei gamalmodige partia i fylket so...

Miljøpartiet De Grønne

Intervju i Fiskeribladet Fiskaren

Stein Malkenes, fyrstekandidat for MDG til fylkestinget har vorte intervjua om partiet sin oppdrettspolitikk. Intervjuet kjem på trykk i bladet om ikkje lenge, men fr...