Nyheter

Nei til fleire motorvegar, ja til sjøtransport

Medan svært mange ropar etter fleire milliardar til store vegprosjekt, meiner Miljøpartiet dei Grøne at det går altfor mykje pengar til nettopp vegbygging.

...
Miljøpartiet De Grønne

Vil ta Kystradiosaka opp i Stortinget

MÅLØY (NRK): Politikarane i Florø kjenner seg overkøyrde etter at kystradioen skal leggast ned. No vil Miljøpartiet ta saka opp i Stortinget.

...

MDG vitja Hydro

Varaordførar i Årdal, Sandra Opheim, og 1. kandidat på stortingslista til Miljøpartiet Dei Grøne i Sogn og Fjordane, Stein Ma...

Berre Miljøpartiet Dei Grøne ønsker omstilling til «det grøne skiftet» og oppfølging av Parisavtalen.

Under handsaminga av økonomiplanen for fylkeskommunen for perioden 2017-2020 vedtok finansutvalet 2. mars å organisere økonomiplanen for dei neste fire åra på sam...

Miljøpartiet De Grønne

MDG Sogn og Fjordane kjem med forslag til nytt målkapittel i regional transportplan

På møtet i HS i Aurland 09.02.2016 orienterte Ole Ingar Hagen Hæreid frå administrasjonen om vidare framdrift i arbeidet med rullering av regional transportplan (...

Fantastisk resultat for MDG i Sogn og Fjordane!

Miljøpartiet Dei Grøne har hatt nest størst vekst i oppslutnad sidan 2011 i fylket, og får dermed inn ein representant på fylkestinget!

...