Nei til fleire motorvegar, ja til sjøtransport

Medan svært mange ropar etter fleire milliardar til store vegprosjekt, meiner Miljøpartiet dei Grøne at det går altfor mykje pengar til nettopp vegbygging.

april 6, 2017

Fylkesleiar Stein Malkenes prøver å få dei andre politikarane til å bli med på å flytte pengane frå land til sjø.

Les saka hjå NRK her: https://www.nrk.no/sognogfjordane/_-nei-til-fleire-motorvegar_-ja-til-sjotransport-1.13463279

- – Det blir lagt opp til å byggje mange nye motorvegar i landet, samstundes som vi skal nå Paris-målet om nedgang i utsleppa. I NTP har vi fått ein plan som betyr større motorvegar, fleire bilar, mykje meir flytransport.