MDG vitja Hydro

Fotocredit: Privat

Varaordførar i Årdal, Sandra Opheim, og 1. kandidat på stortingslista til Miljøpartiet Dei Grøne i Sogn og Fjordane, Stein Malkenes, meiner partiet deira må skaffe seg ein industripolitikk. Difor besøkte dei teknologisenteret på Hydro Årdal for å lære meir om arbeidet som no vert gjort for at selskapet skal leve opp til slagordet «større, betre, grønare». Skulle kommunen lykkast med å få ein hydrogen-fabrikk til å etablere seg også, vil Årdal vere på god veg mot å kunne kalle seg den grøne industribygda.

mars 29, 2017