Klimaframtida til Sogn og Fjordane

Lurer du på kvifor du skal stemme på Miljøpartiet Dei Grøne i komande val? Vestlandsforsking har laga ein presentasjon av kva som kan kome til å verte den reelle situasjonen i fylket vårt dersom vi ikkje klarer å snu utviklinga. Vi i Miljøpartiet Dei Grøne gjer det vi kan i dag for at dette ikkje skal verte realiteten i morgon. Tenk nytt. Stem grønt.

Du finn artikkelen her: Korleis kan klimaframtida bli for Sogn og Fjordane