Temadag om landbruk

Ida Beate Løken deltek på Bondelaget sitt arrangement "Temadag om landbruket" på Mo VGS.