Skuleval på Sogndal FHS

Skulevala er i gong! Representantar frå Grøn Ungdom deltek