Skuleval i Høyanger

Skulevala er i gong! Representantar frå Grøn Ungdom og lokallaga deltek