Kalender

10.00-12.30

Skuleval i Dale

Skulevala er i gong! Representantar frå Grøn Ungdom deltek...

10.00-12.30

Skuleval i Stryn

Skulevala er i gong! Representantar frå Grøn Ungdom deltek...

Skulevala er i gong! Representantar frå Grøn Ungdom deltek...

Skulevala er i gong! Representantar frå Grøn Ungdom deltek...

10.00-12.30

Skuleval i Årdal

Skulevala er i gong! Representantar frå Grøn Ungdom deltek...

10.00-12.30

Skuleval i Florø

Skulevala er i gong! Representantar frå Grøn Ungdom deltek...

NHO inviterer listetoppane i fylket til møte med lokale bedrifter. Her deltek Stein Malkenes...

09.00-11.30

Skuleval i Høyanger

Skulevala er i gong! Representantar frå Grøn Ungdom og lokallaga deltek...

12.30-15.00

Skuleval i Balestrand

Skulevala er i gong! Representantar frå Grøn Ungdom deltek...