Konferanse om grøn transport i Hyen

Konferanse om grøn transport i Hyen. Mange ulike innleiarar. Her deltek Marièl Eikeset Koren (listetopp og partileiar i Gloppen) som representant. Ho kjem til å sykle frå Sandane til Hyen.