Bedrift + politikar i Måløy

NHO inviterer listetoppane i fylket til møte med lokale bedrifter. Her deltek Stein Malkenes