Kalender

NHO i Sogn og Fjordane legg til rette for møte mellom listetoppane i fylket og ulike bedrifter. ...

Ida Beate Løken deltek på Bondelaget sitt arrangement "Temadag om landbruket" på Mo VGS....

09.00-11.30

Skuleval på Eid

Skulevala er i gong! Representantar frå Grøn Ungdom deltek...

12.30-15.00

Skuleval i Måløy

Skulevala er i gong! Representantar frå Grøn Ungdom deltek...

09.00-11.45

Skuleval på Firda

Skulevala er i gong! Representantar frå Grøn Ungdom og lokallaga deltek...

Skulevala er i gong! Representantar frå Grøn Ungdom deltek...

Skulevala er i gong! Representantar frå Grøn Ungdom deltek...

Konferanse om grøn transport i Hyen. Mange ulike innleiarar. Her deltek Marièl Eikeset Koren (listetopp og partileiar i Gloppen) som representant. Ho kjem til å sykle ...